صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ارمنستان
اعلام مناقصه بازسازی جاده در ارمنستان
برگزاری مناقصه وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان در خصوص برگزاری مناقصه بازسازی جاده های ارمنستان
 ٠٩:٣٩ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه دفتر آب , آبیاری و انرژی دولت منطقه ای ارومیا اتیوپی
برگزاری مناقصه دفتر آب , آبیاری و انرژی دولت منطقه ای ارومیا اتیوپی جهت اجرای پروژه های چندگانه حفاری
 ٠٩:٣٤ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی
برگزاری مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی جهت تامین تجهیزات آزمایشگاهی
 ٠٩:٣٠ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه شرکت شکر اتیوپی
برگزاری مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای دریافت خدمات مدیریتی
 ٠٩:٢٦ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه شرکت صنعتی مسفین اتیوپی
برگزاری مناقصه شرکت صنعتی مسفین برای احداث مجتمع تولیدی
 ٠٩:٢١ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه دفتر بهداشت اتیوپی
برگزاری مناقصه دفتر منطقه ای بهداشت اتیوپی برای احدات بیمارستان
 ٠٩:١٤ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/05 لغایت 1396/12/25، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٨:١٣ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/03 لغایت 1396/12/23، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٨:٠٨ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/12 لغایت 1397/01/03، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٨:٠٢ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/28 لغایت 1396/12/18، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٤٥ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 1396/10/05 تا تاریخ 1396/11/12، بمنظور خرید، مواد افزودنی جهت تولید گریس برای سال 2018-2019 میلادی، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٣٧ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/03 لغایت 1396/12/23، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٣٣ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ02/11/1396 تا تاریخ 01/12/1396، بمنظور تامین کاتالیزورهای هیدروکربوری و ترموکوپل های چند جانبه ای برای راکتور، با جایگزینی آنها در دستگاه DHT(هیدروکربوری سوخت دیزلی «Prime D») پالایشگاه نفت ترکمن باشی، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٢٨ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت حمل ونقل ریلی ترکمنستان
وزارت حمل و نقل ریلی ترکمنستان، از تاریخ 27/10/1396 تا30 روز اداری ، بمنظور تامین نیازمندی های خود، مناقصه بین المللی و داخلی بصورت رسمی به شرح ذیل، اعلام نموده است
 ١٨:٤٥ - 1396/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز -شماره 8
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/29 لغایت 1396/12/21، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٥:١٢ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>