با توجه به شیوع و گسترش بیماری ویروسی ناشی از کرونا در کشور چین از کلیه هموطنان عزیزی که قصد سفر به کشور ...
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
هشدار مسافرتی جهت سفر به آمریکا
۱۳۹۸/۰۹/۱۹