محورها و خطوط کلی مطرح شده مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مقام معظم رهبری تحت عنوان «...
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
متن کامل بیانیه مشترک محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی ...
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
قطعنامه 2231 -مصوب شورای امنیت و ضمائم
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر درخشکی ا...
۱۳۹۸/۰۴/۰۲