مشخصات صدور سندتحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
صدور سندتحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران
شناسه خدمت
10011462101
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
بررسی درخواست اتباع خارجیِ متقاضیِ تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران
مدارک لازم برای انجام خدمت
تکمیل پرسشنامه (فرم شماره 8) -
یک قطعه عکس (پشت نویسی شده) -
تصویر مدارک هویتی خارجی (گذرنامه، کارت شناسایی و...) -
تصویر کامل از مدارک هویتی ایرانی در صورت ایرانی بودن همسر و فرزندان (از تمام صفحات) -
تصاویر کامل مدارک هویتی و مسافرتی همسر و فرزندان -
در صورت اشتغال به تحصیل، تصویر اخرین مدرک تحصیلی یا ارائه گواهی مربوطه -
در صورت اشتغال به کار تصویر پروانه کار یا گواهی مربوطه -
در صورت دارا بودن سوابق ایثارگری، ارائه اصل گواهی از سازمان مربوطه
قوانین و مقررات بالا دستی
مواد979، 980، 982، 983، 984 و 985 قانون مدنی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
شش ماه تا یک سال
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه مصوب هیأت وزیران
تلفن
021-61153195
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- تشکیل پرونده در استانداریهای محل اقامت متقاضی در سراسر کشور (دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی) یا در اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین
2- طرح درخواست در کمیسیون ماده
3 نظام نامه تابعیت
3- استعلام از پلیس ناجا در صورت توافق کمیسیون ماده 3
نظام نامه و وصول تصدیقنامه پلیس
4- بررسی درخواست در هیأت وزیران
5- آزمون قانون اساسی و سوگند در صورت توافق هیأت وزیران
6- تحویل مدارک خارجی به وزارت خارجه
7- صدور سند و معرفی به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است