مشخصات صدور سند رجوع به تابعیت اصلی بانوان ایرانی

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
بازگشت به تابعیت اصلی بانوان ایرانی دارای تابعیت زوج
شناسه خدمت
10011462105
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
بررسی درخواست رجوع به تابعیت ایرانی بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج نموده و سند اختیار تابعیت زوج تحصیل کرده اند و در حال حاضر به سبب فوت یا مفارقت رسمی از همسر خود قصد بازگشت به تابعیت ایران را دارند.
مدارک لازم برای انجام خدمت
درخواست کتبی متقاضی؛ -
تکمیل سه نسخه فرم درخواست بازگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران عکس دار ممهور به مهر نمایندگی به همراه ابطال هزینه مربوط به امور تابعیتی ؛ (فرم شماره 7) -
تصویر برابر با اصل سند اختیار تابعیت زوج در 2 نسخه؛ - تصویر شناسنامه قبل از ترک تابعیت یا اعلام کتبی مشخصات کامل آن؛ - 4
قطعه عکس سه در چهار پشت نویسی شده ممهور به مهر نمایندگی؛ -
دو عدد کارت آثار انگشت؛ -
یک نسخه تصویر گذرنامه خارجی؛ -
تصویر برابر با اصل سند ازدواج در 2نسخه؛ -
تصویر برابر با اصل سند طلاق یا گواهی فوت شوهر در 2 نسخه؛ -
تکمیل دو نسخه فرم تعویض شناسنامه عکس دار ممهور به مهر نمایندگی( تکمیل این فرم پس از تأیید درخواست بازگشت به تابعیت متقاضی از نظر مراجع ذیصلاح الزامی است)؛ -
تکمیل پرسشنامه اسناد راکد (در صورت لزوم).
قوانین و مقررات بالا دستی
ماده 987 قانون مدنی و نظام نامه تابعیت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سه ماه تا یک سال
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه مصوب هیأت وزیران
تلفن
021-611533175
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- اخذ مدارک توسط نمایندگی و تأیید آن.
2- ارسال درخواست به همراه مدارک به اداره تابعیت
3- استعلام از مراجع ذیصلاح 4
- وصول پاسخ استعلامات
5- درخواست ارسال فرم تعویض شناسنامه و پرسشنامه اسناد راکد تکمیل شده از نمایندگی
6- معرفی متقاضی به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه
7- اخذ گذرنامه خارجی متقاضی
8- تحویل شناسنامه
مشمولین ماده 987 قانون مدنی
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است