مشخصات انجام امور مربوط به بازگشت به تابعیت (موضوع ماده 990 قانون مدنی)

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
انجام امور مربوط به بازگشت به تابعیت (موضوع ماده 990 قانون مدنی)
شناسه خدمت
10011462107
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
بررسی درخواست اشخاصی که وفق مقررات از تابعیت ایران خارج شده و قصد بازگشت به تابعیت ایران را دارند.
مدارک لازم برای انجام خدمت
- درخواست کتبی متقاضی؛ -
تکمیل سه نسخه فرم درخواست بازگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران عکسدار مهمور به مهر نمایندگی به همراه ابطال -
هزینه مربوط به امور تابعیتی؛ (فرم شماره 3) -
تصویر سند ترک تابعیت در 2 نسخه؛ -
تصویر شناسنامه قبل از ترک تابعیت یا اعلام کتبی مشخصات کامل آن؛ - 4
قطعه عکس سه در چهارِ پشت نویسی شده ممهور به مهر نمایندگی؛ -
دو عدد کارت آثار انگشت نگاری؛ -
یک نسخه تصویر گذرنامه خارجی؛ -
تکمیل دو نسخه فرم تعویض شناسنامه ( مشروط بر اینکه درخواست بازگشت به تابعیت متقاضی از نظر مراجع ذیصلاح بلامانع اعلام شود)؛ -
تکمیل پرسشنامه اسناد راکد (در صورت لزوم).
قوانین و مقررات بالا دستی
ماده 990 قانون مدنی و نظام نامه تابعیت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سه ماه تا یک سال
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه مصوب هیأت وزیران
تلفن
021-61153123
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- اخذ مدارک توسط نمایندگی و تأیید آن.
2- ارسال درخواست به همراه مدارک به اداره تابعیت
3- استعلام از مراجع ذیصلاح
4- وصول پاسخ استعلامات
5- درخواست ارسال فرم تعویض شناسنامه و پرسشنامه اسناد راکد تکمیل شده از نمایندگی
6- معرفی متقاضی به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه
7- اخذ گذرنامه خارجی متقاضی
8- تحویل شناسنامه
مشمولین اده 990 قانون مدنی
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است