امروز جمعه  ۸ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۴/۰۲- ۰۹:۵۴ - مشاهده: ۱۲۷۶۰

اسناد مرتبط با خزر

قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر درخشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

 قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

 قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

 قانون موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر

 اعلامیه روسای جمهورکشورهای جمهوری آذربایجان ، جمهوری اسلامی ایران ،جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان

 اعلامیه جمهوری آذربایجان ، جمهوری اسلامی ایران ،جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان

 بیانیه مشترک روسای جمهوری آذربایجان ، جمهوری اسلامی ایران ،جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان

 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

 عهدنامه مودت مابین ایران و روسیه منعقده در مسکو مورخ هشتم حوت 1299 مطابق 26 فوریه1921 میلادی

 قرارداد بازرگانی و بحر پیمائی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

 بیانیه پنجمین اجلاس سران خزر

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما