محمد جواد ظریف

jzarif@mfa.ir

دکتر محمدجواد ظریف در 17 دی ماه 1338 در یک خانواده مذهبی سنتی در تهران متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان و دبیرستان علوی انجام داد ولی پیش از پایان تحصیلات دبیرستانی و به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت کرد. در خلال دوران دانشجوئی از فعالان و مسئولین انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا بود. سوابق تحصیلی دانشگاهی دکتر ظریف از سال 1356 در دانشگاه ایالتی سانفرانسیکو در رشته روابط بین‌الملل شروع و تا سال 1367 با اخذ دکتری مطالعات بین‌المللی (روابط و حقوق بین‌الملل) از دانشگاه دنور آمریکا ادامه داشت. دکتر ظریف دارای سوابق سیاسی و مدیریتی طولانی در وزارت امور خارجه می باشد؛ مسئولیت وزارت امورخارجه و ریاست هیات مذاکرات هسته ای در دولت تدبیر و امید، معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مدت 10 سال (1371 تا 1381)، سفیر و نماینده دائم در سازمان ملل متحد در نیویورک به مدت 5 سال (1381 تا 1386) مهمترین مسئولیت های وی در وزارت خارجه به شمار می رود. وی در دوران وزارت مفتخر به دریافت نشان درجه یک لیاقت شده و هرسال به عنوان وزیر و یا دستگاه نمونه ، شناسایی شده و پیش از آن در دوره معاونت و سفارت نیز چندین بار به عنوان مدیر نمونه ملی و دستگاهی شناخته شده است. دکتر ظریف مسئولیت‌های گوناگون و مهم بین‌المللی نیز احراز کرده است که مهمترین آنها رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی ملل متحد، رئیس کمیسیون فرهنگی یونسکو، عضو گروه حقوقدان برجسته اصلاح منشور سازمان کنفرانس اسلامی، معاون مجمع عمومی ملل متحد، رئیس کمیسیون خلع سلاح ملل متحد و رئیس کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد در دوربان است. وی مسئولیت سیاسی برگزاری اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران و ریاست ستاد برگزاری اجلاس تاسیسی بین المجالس اسلامی در تهران را نیز به عهده داشت. سابقه تدریس دکتر ظریف بیش از دو دهه است؛ از جمله استاد میهمان در دانشکده روابط بین‌الملل و استاد میهمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دانشگاه تهران. دکتر ظریف دارای تألیفات متعددی به صورت مقاله و کتاب در خصوص موضوعاتی چون دیپلماسی چندجانبه، سازمان‌های بین‌المللی، مسائل سیاسی و امنیتی، خلع سلاح، و... به زبان‌های فارسی و انگلیسی می‌باشد که در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی منتشر شده است. وی دو فرزند متاهل دارد که در ایران به زندگی و کار مشغولند.

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.1363- 1367دانشگاه دنوردکتری مطالعات بین‌المللی(روابط و حقوق بین‌الملل)
2.1362- 1363دانشگاه دنورکارشناسی ارشد مطالعات بین‌المللی
3.1360- 1361دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکوکارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
4.1356- 1360دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکوکارشناسی روابط بین‌الملل
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1392وزیر امور خارجهوزارت امورخارجه
2.1392-1394رییس هیئت مذاکرات هسته ایوزارت امور خارجه
3.1390-1392مشاور سیاسی ریاست مرکزمرکز تحقیقات استراتژیک
4.1386- 1389 دستیار ارشد وزیروزارت امورخارجه
5.1368- 1371سفیر و معاون نماینده دائمنمایندگی در ملل متحد، نیویورک
6.1/90 – 6/90معاون بین المللدانشگاه آزاد اسلامی
7.1371- 1381معاون حقوقی و بین‌المللیوزارت امورخارجه
8.1368- 1371سفیر و معاون نماینده دائمنمایندگی در ملل متحد، نیویورک
9.1367- 1368مشاور وزیر وزارت امور خارجه
10.1361- 1367مشاور سیاسی، رایزن، کاردارنمایندگی در ملل متحد، نیویورک
11.1357- 1359مشاورسرکنسولگری در سانفرانسیسکو
مسئولیت های بین المللی
ردیفسالسمتمحل خدمت
1.1386- ۱۳۸۸رییسکمیسیون فرهنگی یونسکو
2.1384-1385عضو گروه حقوق دانان برجسته اصلاح منشور سازمان کنفرانس
3.1382- 1384معاونمجمع عمومی ملل متحد
4.1379رییسکنفرانس آسیایی نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی
5.۱۳۷۹- ۱۳۸۳عضوگروه شخصیت‌های برجسته ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها
6.1379رییسکمیسیون خلع سلاح ملل متحد، نیویورک
7.1379رییسکمیته متخصصین عالیرتبه گفتگوی تمدن‌ها، جده
8.1378رییسسمپوزیوم اسلامی گفتگوی تمدن‌ها، تهران
9.1377رییس کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد، دوربان
10.1377رییسکمیته کارشناسان عالیرتبه اعتمادسازی، تهران
11.1376سخنگو، رییس اجلاس کارشناسان ارشد و رییس کمیته سیاسی وحقوقیهشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران
12.1376- 1377رییسسازمان (کمیته) حقوقی مشورتی آسیایی افریقایی
13.1373رییس اجلاس افتتاحیهکنگره حقوق بین الملل ملل متحد، نیویورک
14.1372رییس کمیته نگارشاجلاس آسیایی حقوق بشر، بانکوک
15.1371- 1372رییس کمیته حقوقیمجمع عمومی 47 ملل متحد، نیویورک
سوابق تدریس
ردیفسالسمتمحل تدریس
1.1371استاد میهماندانشکده روابط بین‌الملل
2.1376- 1388استاد میهماندانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
3.1361مدرسدانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
کتاب ها
ردیفعنوان
1.دوران گذار روابط بین الملل در جهان پساغربی، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، 1395 (با دکتر سید محمدکاظم سجادپور و دکتر عبادالله مولایی)
2.دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی و کارکردی سازمان های منطقه ای و بین المللی، مرکز آموزش و پژوهش های بین‌المللی ، 1391 (با دکتر سید محمدکاظم سجادپور).
3.سازمان های بین المللی، نشر میزان، 1389 (با دکتر سید محمد کاظم سجادپور)
4.دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه، ۱۳۸۷، سه جلد (با دکتر سید محمد کاظم سجادپور).
5.روندهای جدید بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1384 (با دکتر مصطفی زهرانی).
6.Crossing the Divide: Dialogue among Civilization, (South Orange, NJ, USA: Seton Hall University, 2001)
7.Self-Defense in International Law and Policy, (University of Denver, 1988.)
مقالات
ردیفعنوان
1.“Beautiful Military Equipment Can’t Buy Middle East Peace” New York Times, May 26, 2017
2.مستعدون لاهداء السلام الی المنطقه" العربی الجدید 20 مایو 2017.
3.کیفیه التعامل مع الظروف المواتیه للتطرف و الارهاب" الرأی 23 ابریل 2017
4.“How to Handle the Enabling Conditions for Extremism and Terrorism” Iranian Review of Foreign Affairs, Vol 7 No. 1, Winter and Spring 2016.
5.Let Us Rid the World of Wahhabism” New York Times, September 13, 2016
6.“Why Iran is Building-Up Its Defenses” Washington Post, April 21, 2016
7.“Riyadh’s Reckless Extremism” New York Times, January 11, 2016
8.Peace in Syria is Vital. And It’s Within Our Grasp” The Guardian, 18 December 2015
9.الجار ثم الدار... توصیه اخلاقیه ام ضروره استراتیجیه" الرأی، 3 اغسطس 2015
10.“Iran Has Signed A Historic Nuclear Deal. Now It’s Israel’s Turn” The Guardian, 31 July 2015
11.“The Imperative of a Comprehensive Strategy to Fight Violent Extremism” Harvard International Review, June 18, 2015
12.“A Message from Iran” New York Time, April 20, 2015
13.Occidentaux, ne manquez pas l'occasion de negocier !” Le Monde, 01.07.2014
14.We Can Make a Deal” Washington Post, June 15, 2014
15.What Iran Really Wants” Foreign Affairs, May-June 2014.
16.Iran Keeps Its Word – The West Should Do the Same” Financial Times, March 18, 2014
17."جیراننا اولویتنا"، الشرق الاوسط، 17 محرم 1435
18.Tackling the Iran-US Crisis: Need for a Paradigm Shift” Journal of International Affairs, Columbia University, Summer 2007
19.How Not to Inflame Iraq," New York Times, February 8, 2007. Reprinted in International Herald Tribune
20."The Case for Iran: Alarmist Assessments of Iran’s nuclear program lack a key component: evidence," Los Angeles Times, December 30, 2006
21.“A Stronger Prescription for Security: Dialogue,” Global Agenda, (New York: United Nations Association of USA, 2005)
22.Iran: US Nuclear Fears are overblown,” LA Times, Nov 5, 2004.
23.Iran’s Vision of Rebuilding Iraq,” International Herald Tribune, May 12, 2003
24.A Neighbor’s Vision of New Iraq,” New York Time, May 10, 2003
25.ضرورت های چند جانبه گرایی در دنیای جهانی شده، همشهری دیپلماتیک، نیمه اول اسفند 1382، (مترجم وحیدرضا نعیمی).
26.“Indispensable Power: Hegemonic Tendencies in a Globalized World,” Harvard International Review, Winter 2003
27.“Missile Proliferation and Missile Defense” A disarmament Agenda for the Twenty-First Century, (New York: United Nations, 2002)
28.Reflections on Terrorism, Dialogue and Global Ethics,” Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Winter 2002
29.“Preserving the Best of All Civilizations,” South Letter, Volume 3&4, 2001
30.“Article XI: Hopes and Challenges” OPCW Synthesis, Spring 2001
31.“Preface” Reimagining the Future, Towards Democratic Governance, (Bundoora, Australia: La Trobe University, 2000)
32.“Islam and Universal Declaration of Human Rights,” Enriching the Universal Declaration of Human Rights, (Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1999)
33.“Extra-Territorial Sanctions in International Law”, Report of the Seminar on the Extra-Territorial Application of National Legislation, (New Delhi: The Secretariat of AALCC, 1998.)
34. “Continuity and Change in Iran’s Post-Election Foreign Policy”, Foreign Policy Forum, Volumes III and IV, 1998
35."عدالت سیاسی در جهان امروز"، عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، (تهران: انتشارات بین المللی هدی، 1377.)
36."نقش سازمان های بین المللی در بوسنی و هرزگوین"، بوسنی و هرزگوین: چشم انداز آینده، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1377)
37."ضرورت اصلاحات در سازمان کنفرانس اسلامی"، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 76.
38.“U.S. Unilateral Sanctions Against Iran,” Iranian Journal of International Affairs, Volume IX, No. 1, 1997
39."تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران"، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 76.
40.“The Principles of International Law: Theoretical and Practical Aspects of their Promotion and Implementation” International Law as a Language for International Relations, (The Hague: Kluwer Law International, 1996.)
41.Security and Insecurity in the Persian Gulf", Iranian Journal of International Affairs, Volume VIII, No. 2, 1996
42."ممنوعیت تهدید و استفاده از سلاح های هسته ای"، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره یک، بهار 1375
43."Impermissibility of the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons", Iranian Journal of International Affairs, Volume VIII, No. 1, 1996
44."Security Considerations in the Middle East, An Iranian Approach" Arms and Technology Transfers: Security and Economic Considerations Among Importing and Exporting States, (Geneva: UNIDIR, 1995.)
45."Political Islam", Iranian Journal of International Affairs, Volume VII, No. 3, 1995
46."Legal Problems of the Arms Embargo against the Republic of Bosnia-Herzegovina" Iranian Journal of International Affairs, Volume VII, No.2, 1995
47."Anticipatory and Preventive Self-Defense in International Law" Iranian Journal of International Affairs, Volume I, No.1, 1989
فعالیت های دانشجویی
ردیفعنوان
1.عضو انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا و دبیر تبلیغات (1360-1361) ، رابط شورا (1362- 1364) و دبیر تشکیلات (1364- 1365) انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا