سید عباس عراقچی

araghchi@mfa.ir

نام: سید عباس نام خانوادگی:‌ عراقچی سال تولد: 1341 محل تولد: تهران وضعیت تاهل :‌ متاهل، دارای سه فرزند

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.1375دانشگاه کنت در انگلستاندکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست و حکومت)
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.از بهمن 1396 تاکنونمعاون سیاسی 
2.شهریور 1392لغایت دی1396معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه
3.آذر 1390لغایت شهریور 1392سخنگوی وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
4.آذر 1390 لغایت شهریور 1392معاون آسیا واقیانوسیه ومشترک المنافع وزارت امورخارجه
5.بهمن 1386لغایت آبان 1390 سفیر جمهوری اسلامی ایرانتوکیو، ژاپن
6.آذر 1384 لغایت بهمن 1386معاون حقوقی و بین المللوزارت امور خارجه
7.آذر 1383 لغایت آذر 1384رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
8.مهر 1382 لغایت آبان 1383رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت امور خارجه
9.دی 1378لغایت شهریور 1382با حفظ سمت سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایرانتالین، استونی
10.دی 1378لغایت شهریور 1382سفیر جمهوری اسلامی ایران هلسینکی، فنلاند
11.بهمن 1377لغایت آذر 1378مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
12.شهریور 1377 لغایت بهمن 1377معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
13.1376لغایت 1377رئیس مرکز مطالعات خلیج فارسدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
14.1370راه اندازی و سرپرستی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامیجده - عربستان سعودی
15.1370 لغایت 1372معاون اداره مجامع اسلامی، منطقه ای و غیرمتعهدهاوزارت امورخارجه
16.1368 لغایت 1370کارشناس اداره سازمان ملل متحدوزارت امورخارجه
فعالیت های علمی
ردیفعنوان
1.رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال 1384 وزارت امور خارجه، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2.عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل با درجه استادیار، از تیر 1384
3.استاد مدعو دانشگاه توکیو در Executive Management Program
4.عضو شورای راهبردی سیاست خارجی وزارت امور خارجه از 1384 تا 1386
5.عضو کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی شورای پژوهشهای علمی کشور، در سال 1378
6.سردبیر مجله سیاست خارجی، طی سالهای 1377 الی 1379
7.عضو هیات تحریریه مجله سیاست خارجی، از سال 1379 تاکنون
8.عضو هیات تحریریه همشهری دیپلماتیک، از سال 1385 تا 1386 و از سال 1390 تا کنون
9.عضو هیات علمی و تدریس در دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

ارتباط :