سید عباس موسوی

sa.mussavi@mfa.GOV.ir

سیدعباس موسوی فارغ التحصیل دانشکده روابط بین الملل و دارای مدرک کارشناسی ارشد است. وی دبیر اول و سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنگ، رایزن اقتصادی در سفارت جمهوری اسلامی ایران هلند، رییس اداره سوم دیپلماسی رسانه ای و معاون امور سخنگویی و اطلاع رسانی مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه بوده است. موسوی در حال حاضر عهده دار مسئولیت سخنگویی و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه است.

ارتباط :