حسین پناهی آذر

panahi@mfa.ir

نام: حسین نام خانوادگی: پناهی آذر محل تولد: تهران وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
۱  لیسانس حقوق 
۲  فوق لیسانس حقوق بین الملل 
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
۱ 1361ورود به وزارت امور خارجه 
۲ 1369 – 1367رئیس اداره حقوق بین الملل عمومی  
۳ 1371 – 1369مدیر کل امور مجلس  
۴ 1375 – 1371سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد سوئد
۵ 1379 – 1375مدیر کل حقوقی 
۶ 1383 – 1379سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند  
۷ 1389 – 1384مدیرکل حقوقی و بین المللی  
۸ 1392 – 1389سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند  
۹ 1396 – 1392مدیر کل حقوقی و بین المللی  
۱۰ 1398 – 1396معاون وزیر در امور مجلس و ایرانیانوزارت خارجه
۱۱ 1398 معاون اداری و مالی وزارت خارجه

ارتباط :