حسین پناهی آذر

panahi@mfa.ir

نام: حسین نام خانوادگی: پناهی آذر محل تولد: تهران وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1. لیسانس حقوق 
2. فوق لیسانس حقوق بین الملل 
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1361ورود به وزارت امور خارجه 
2.1369 – 1367رئیس اداره حقوق بین الملل عمومی  
3.1371 – 1369مدیر کل امور مجلس  
4.1375 – 1371سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد سوئد
5.1379 – 1375مدیر کل حقوقی 
6.1383 – 1379سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند  
7.1389 – 1384مدیرکل حقوقی و بین المللی  
8.1392 – 1389سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند  
9.1396 – 1392مدیر کل حقوقی و بین المللی  
10.1398 – 1396معاون وزیر در امور مجلس و ایرانیانوزارت خارجه
11.1398 معاون اداری و مالی وزارت خارجه

ارتباط :