علی اصغر خاجی

نام : علی اصغر نام خانوادگی : خاجی متولد: 1334

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.  فوق لیسانس علوم سیاسی
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان،بروکسل و اتحادیه اروپا و چین 
2. مدیرکل خلیج فارس 
3. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه 
4. دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی 

ارتباط :