علی اصغر خاجی

نام : علی اصغر نام خانوادگی : خاجی متولد: 1334

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
۱   فوق لیسانس علوم سیاسی
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
۱  سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان،بروکسل و اتحادیه اروپا و چین 
۲  مدیرکل خلیج فارس 
۳  معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه 
۴  دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی 

ارتباط :