سید کاظم سجادی

سید کاظم سجادی متولد:1340 – تهران - متاهل داری سه فرزند

سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1. معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه 
2. مشاور وزیر امورخارجه 
3. مدیر کل اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه 
4.  سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ارمنستان 
5. مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه 
6. دبیر کار گروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ریاست جمهوری 
7. مشاور وزیرخارجه در امور جوان 
8. دبیر کار گروه فرهنگی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ریاست جمهوری 
9. مدیر کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
10. رئیس اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه 
11. مدیر کل امور بین الملل و روابط عمومی بیمه مرکزی ایران 
12. کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور (مالزی) 
13. معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی( هند) 
14. سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - هامبورگ 
15. معاون اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه 
16. کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن (یونان) 
17. وابسته سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل (فلیپین) 

ارتباط :