• تلفنخانه : 61151
 • روابط عمومی : 66739191
 • دورنگار : 61154275
 • کدپستی : 1136914811
 • تارنما : www.mfa.ir
 • پست الکترونیکی : info@mfa.gov.ir

آدرس: جمهوری اسلامی ایران، تهران، میدان امام خمینی (ره) -خیابان امام خمینی (ره) - وزارت امور خارجه

بخش های مختلف وزارت امور خارجه
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 الی 16:30
ادارات کنسولی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 الی 16:30
پذیرش مراجعین ادارات کنسولی در ساختمان شماره 3
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 14:30
مراجعین اداره تائید اسناد درساختمان شماره 9
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 13:30
وزارت امور خارجه
 • ادارات کنسولی در ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه :
  خیابان امام خمینی (ره) جنب سر درباغ ملی
 • اداره تائید اسناد درساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه :
  خیابان امام خمینی (ره) سر درباغ ملی – میدان مشق
 • ساختمان شماره 3 :
  امور کنسولی
 • ساختمان شماره 9 :
  ستاد کنسولی کانادا
 • ادارات کنسولی مستقر درساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه :
  • اداره کل کنسولی
  • اداره گذرنامه و روادید
  • اداره سجلات و احوال شخصیه
  • اداره تابعیت ، مهاجرین و امور پناهندگان
  • اداره امور اجتماعی
  • اداره امور دانشچوئی ، بورسها و مدارس خارج از کشور
نظرسنجی
کد بالا را وارد کنید: