مواضع و اظهار نظرهای مقامات وزارت امور خارجه به همراه موشن گرافی‌های مربوطه درخصوص کنوانسیون و رژیم حقوقی...
۱۳۹۸/۰۴/۰۵
فیلم های خبری وزارت امور خارجه و دکتر ظریف
۱۳۹۸/۰۴/۰۴
اطلاعیه برگزاری آیین رونمایی از تازه‌های نشر وزارت امور خارجه
۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مراسم رونمایى از کتاب" گذرى در تاریخ: خاطرات دکتر على اکبر صالحى"
۱۳۹۸/۰۴/۰۴